POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

  Polityka Prywatności i Polityka Cookies została wydana na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z uwzględnieniem ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. o prawie telekomunikacyjnym (Dz. U. Z 2017 r. poz. 1907 ze zm.) dalej zwanej pt oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanej RODO.
§ 1. Postanowienia ogólne
  Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii pojawiających się na stronie internetowej.
§ 2. Definicje
 1. Administrator Strony” oraz „Administrator danych osobowych” – Administratorem danych osobowych pozyskanych przez Stronę www.zwinneumowy.pl są Sławomira Gulińska prowadząca indywidualną działalność gospodarczą pod firmą: Sławomira Gulińska Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Królewska 2/208, 20-045 Kraków, NIP: 8133278916 oraz Mariusz Petlic, prowadzący indywidualną działalność gospodarczą pod nazwą Mariusz Petlic sube, ul. Krakowskie Przedmieście 61, 32-087 Zielonki, NIP: 9451876934.
 2. Użytkownik” – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej.
 3. Strona” – strona internetowa.
 4. Dane Osobowe” - rozumie się przez to podstawowe dane o użytkowniku, m.in. imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, dzięki którym możliwe jest określenie tożsamości w sposób bezpośredni lub pośredni.
 5. Oprogramowanie” – rozumie się przez to przeglądarki internetowe z których może korzystać Użytkownik, w celu przeglądania Serwisu. Przykładowymi przeglądarkami internetowymi są: Opera, Chrom, Mozilla Firefox, Internet Explorer czy Safari.
 6. Pliki Cookies (tzw. ciasteczka)” – rozumie się przez to dane informatyczne stanowiące, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Urządzeniu Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 7. Przetwarzanie Danych Osobowych” – rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na Danych Osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie.
 8. Urządzenie” – rozumie się przez to elektroniczne Urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Strony.
 9. Użytkownik” - rozumie się przez to osobę, która przegląda Serwis oraz kontaktuje się za pomocą Formularza Kontaktowego.
 10. Formularz Kontaktowy” - rozumie się przez to elektroniczny formularz kontaktowy znajdujący się pod adresem domenowym http://zwinneumowy.pl/kontakt.
 11. RODO” - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
§ 3. Dane osobowe
 1. Administrator w ramach prowadzonej Strony internetowej co do zasady przetwarza następujące dane:
  a) Użytkowników Strony, którzy wysyłają do Administratora wiadomości za pośrednictwem Formularza kontaktowego oraz poczty elektronicznej;
  Zakres przetwarzanych danych: imię i nazwisko oraz adres e-mail. Dane przetwarzane są w celu realizacji istotnych interesów Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami Strony, podstawa - art. 6 pkt 1 f. RODO.
  Podanie danych jest dobrowolne ale konieczne w celu udzielenia odpowiedzi przez Administratora.
  Dane przetwarzane są również w celach wynikających z prawnie uzasadnionego interesu prawnego Administratora którymi są marketing bezpośredni własnych produktów, a także cele statystyczne i archiwalne – art. 6 pkt 1 f. RODO.
  Dane zawarte w Formularzu Kontaktowym będą przetwarzane przez czas potrzebny do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, a następnie przez czas potrzebny do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Po upływie tego terminu, dane mogą nadal być przetwarzane w celach statystycznych.
  Przetwarzane dane udostępniane będą następującym kategoriom odbiorców: serwis świadczący usługi utrzymania hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej.
  b) Osób zapisanych na newsletter;
  Zakres danych: Imię i Nazwisko, adres e-mail.
  Dane przetwarzane są w celu przesyłania wiadomości informacyjnych m.in. o aktualnych promocjach i innych wydarzeniach marketingowych – na podstawie zgody (zaznaczonego checkbox’a) osoby zapisanej na newsletter - art. 6 pkt 1 a. RODO.
  Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu przesyłania wiadomości newsletterowych. Dane przetwarzane będą przez czas nieokreślony, lub do czasu rezygnacji z newslettera przez osobę której dane dotyczą.
  Przetwarzane dane udostępniane będą następującym kategoriom odbiorców: serwis świadczący usługi utrzymania hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, operator systemu mailowego.
  c) Użytkowników Strony;
  Zakres danych: adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.
  Dane przetwarzane są w celu realizacji istotnych interesów Administratora w postaci analizy danych statystycznych użytkowników Strony w celu usprawnienia funkcjonowania Strony – art. 6 pkt 1 f. RODO.
  Podanie danych jest dobrowolne.
  Dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną.
  Dane Użytkowników Strony przetwarzane będą przez Administratora, tak długo jak będzie to konieczne dla realizacji celu przetwarzania (tj. cele statystyczne w związku z usprawnianiem funkcjonowania Strony).
  Przetwarzane dane udostępniane będą następującym kategoriom podmiotów: serwis świadczący usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej.
 2. Każdej osoba której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo żądania dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.
 3. W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest zgoda osoby, której dane dotyczą, przysługuje jej prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Każdej osobie której dane osobowe Administrator przetwarza przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
§ 4. Bezpieczeństwo danych
 1. Administrator gwarantuje poufność przetwarzanych danych osobowych. Zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 2. Każdy podmiot, któremu Administrator udostępnia przetwarzane przez niego dane osobowe gwarantuje stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.
§ 5. Pliki cookies
 1. Administrator za pośrednictwem Strony wykorzystuje Pliki Cookies.
 2. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje Plików Cookies:
  a) sesyjne – pliki tymczasowe, które przechowywane są w Urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia z Serwisu lub wyłączenia Oprogramowania;
  b) stałe – są to pliki przechowywane w Urządzeniu Użytkownika przez określony w parametrach Plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 3. W ramach Strony stosowane są następujące rodzaje Plików Cookies:
  a) „niezbędne”, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony;
  b) „wydajnościowe”, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze podstron internetowych Strony;
  c) „funkcjonalne”, które umożliwiają zachowanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. poprzez język, rozmiar czcionki, wyglądu strony internetowej;
  d) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. Pliki Cookies wymienione w pkt 1 i 2 wykorzystywane są w celu:
  a) dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji jej korzystania; w szczególności umożliwia to rozpoznanie i wyświetlenie Strony na Urządzeniu Użytkownika, dostosowaną do jego indywidualnych preferencji;
  b) tworzenie statystyk, które wspierają obserwację korzystania z Strony przez Użytkowników, co wpływa na ulepszenie jego struktury i treści.
 5. Stosowane na Stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników korzystających ze strony internetowej Administratora.
 6. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu Plików Cookies do swojego Urządzenia. W razie skorzystania z tej opcji korzystanie ze Strony będzie możliwe, z wyłączeniem niektórych funkcjonalności, które wymagają Plików Cookies.
 7. Użytkownik Strony może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania.
 8. Użytkownik może w każdej chwili usunąć Pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.